• 1 Jan Paweł II.
  "Miłosierdzie Boże winien Kościół wyznawać i głosić je w całej prawdzie tego, co mówi nam o nim Objawienie. W codziennym życiu Kościoła rozbrzmiewa jakby nieustające echo tej wyrażonej w Biblii prawdy o miłosierdziu Boga poprzez liczne czytania świętej"
 • 2 św. Maksymilian Maria Kolbe
  "Możemy wybudować wiele kościołów. Ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, te kościoły będą puste".
 • 3 św. Faustyna Kowalska
  "Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą."
 • 4 bł. Ks. Jerzy Popiełuszko
  "Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą."
 • 5 Ojciec św. Franciszek
  "Bóg jest dla nas bardzo miłosierny. My również uczmy się być miłosierni dla innych, szczególnie tych, którzy cierpią."

Ruch Światło Życie

Wspomóż Fundację Światło - Życie

Wszystkie osoby, które pragną wesprzeć naszą Fundację środkami finansowymi mogą to zrobić na 2 sposoby:

Sposób 1

Odliczenie 1% podatku przy rozliczeniu podatkowym. W formularzu PIT należy znaleźć pozycję WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO I W ODPOWIEDNICH RUBRYKACH WPISAĆ:

FUNDACJA "ŚWIATŁO - ŻYCIE"

KRS 0000071891

UWAGA WAŻNE! JEŚLI CHCESZ, ABY PRZEKAZANE PRZEZ CIEBIE ŚRODKI POMOGŁY PEŁNIEJ SŁUŻYĆ FUNDACJI „ŚWIATŁO – ŻYCIE” W DIECEZJI KIELECKIEJ KONIECZNIE WPISZ W RUBRYCE:

CEL SZCZEGÓŁOWY 1% (znajduje się pod wnioskiem przekazanie 1%) sformułowanie:

OŚRODEK W KIELCACH

Jest to możliwość wsparcia, która nic nie kosztuje poza chwilą czasu potrzebną na uzupełnienie dwóch rubryk w formularzu PIT

Sposób 2

Innym sposobem wsparcia działań Ruchu w diecezji kieleckiej są wpłaty darowizn na rzecz Fundacji „Światło – Życie” Ośrodek w Kielcach na podane niżej konto. Wpłaty te można odliczyć od podatku do wysokości 6% uzyskanego dochodu jako darowizny na cle kultu religijnego.

Wpłaty takie można dokonywać przez cały rok.

Informacje o ulgach i odliczeniach związanych z darowiznami na cele kościelne można uzyskać na stronie: www.pit.pl/darowizny-kościelne.

fundacja2

Nr konta : BBG S.A.o/Millennium 92-1160-2202-0000-0000-2904-6089

 

Fundacja "Swiatło - Życie"

Miłosierdzie jest nieodzownym czynnikiem kształtującym stosunki wzajemne pomiędzy ludźmi w duchu najgłębszego poszanowania wszystkiego, co ludzkie oraz wzajemnego braterstwa.

Jan Paweł II

Fundacja "Światło-Życie" powstała w 1989 roku. Celem jej działania jest wychowywanie człowieka wolnego od wszelkich uzależnień, szkodliwych społecznie - alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu; człowieka otwartego na potrzeby innych ludzi; udzielanie pomocy pozbawionym opieki, niepełnosprawnym, kobietom nie mającym warunków do wychowania dzieci.

Działalność

Upowszechniamy pozytywne wzorce osobowe i rodzinne, udzielamy pomocy niepełnosprawnym, kobietom samotnie wychowującym dzieci oraz innym wymagającym troski. Na terenie Polski działa piętnaście ośrodków naszej Fundacji.

Przykładowe działania:

 1. Przekazaliśmy ponad 20 ton żywności dla rodzin potrzebujących w ramach europejskiego programu „PEAD – Europejski program pomocy żywnościowej”,
 2. Zorganizowaliśmy wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w trakcie którego przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu profilaktyki alkoholowej w oparciu o elementy programów Noe, Debata, Siedem Kroków oraz KWC. Uczestniczyło w nim ok. 300 osób,
 3. Zorganizowaliśmy wypoczynek dla dzieci z rodzin ubogich poda nazwą „Obóz św. Jana Bosko”. Uczestniczyło w nim 66 dzieci ze Śląska,
 4. W ośrodku ODWAGA proponowaliśmy pomoc duchową i szeroko pojętą pomoc terapeutyczną osobom o skłonnościach homoseksualnych, ich rodzinom i przyjaciołom. W ubiegłym roku pracowało 5 grup pomocowych dla mężczyzn i kobiet.
 5. Wydaliśmy cztery numery kwartalnika „ELEUTERIA” i sześć numerów ogólnopolskiego czasopisma „Wieczernik”,
 6. W ośrodkiem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Krościenku przeprowadziliśmy na terenie gminy akcję „Chrońmy młodzież”, przeciw sprzedaży alkoholu nieletnim,

Uczestniczyliśmy w świątecznych zbiórkach żywności dla najuboższych rodzin, organizowaliśmy sylwestrowe zabawy bezalkoholowe, festyny

 

Szukaj

Rok pracy

Temat pracy

w roku formacyjnym 2017/2018:

"Sługa Niepokalanej"

znak 2017 2018 

Piosenka roku 2017/18

Cookies

Ten serwis nie generuje własnych plików cookies ale korzystamy z narzędzia Google Analytics, z usług YouTube i innych, które to serwisy mogą korzystać z plików cookies. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jak wyłączyć pliki cookie? Cookiesowa dyrektywa UE.

 

Copyright © 2017. OAZA Rights Reserved.


Facebook