Zadaniem Diakonii Jedności jest troska o jedność całego Ruchu, koordynacja i inspiracja działań wszystkich pozostałych diakonii (Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło – Życie i poprzez Ruch Światło – Życie). W założeniu więc ma pielęgnować i utrzymywać jedność pomiędzy różnymi rzeczywistościami i środowiskami Ruchu. Jej zadaniem jest również troska o wierność charyzmatowi Ruchu.

 

Zadaniem Diakonii Jedności jest troska o jedność całego Ruchu, koordynacja i inspiracja działań wszystkich pozostałych diakonii (Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło – Życie i poprzez Ruch Światło – Życie). W założeniu więc ma pielęgnować i utrzymywać jedność pomiędzy różnymi rzeczywistościami i środowiskami Ruchu. Jej zadaniem jest również troska o wierność charyzmatowi Ruchu.

Tam, gdzie są sekcje Stowarzyszenia Diakonia, a więc również w przypadku diecezji kieleckiej skład DDJ wybierany jest zazwyczaj zgodnie z jego Statutem, a więc wchodzą do niej z urzędu:

- Moderator Diecezjalny

- para diecezjalna DK

- Moderator Diecezjalny DK

- a także moderatorzy diecezjalnych diakonii specjalistycznych

Wśród owoców prac DDJ ich członkowie wskazują na pierwszym miejscu wymianę informacji pomiędzy diakoniami i rejonami w diecezji, co daje całościowy obraz pracy Ruchu w diecezji.

                        (za: Przemysław Wieczorek: Oaza nr 100 Diecezjalne Diakonie Jedności)

            Diakonia jedności, jak sama nazwa wskazuje ma jednoczyć służyć jednością, dbać abyśmy w swej różnorodności mogli powiedzieć, że jesteśmy jednym.

            W naszej diecezji w skład Diecezjalnej Diakonii Jedności wchodzą:

Ks. Marcin Gałczyński - Moderator Diecezjalny Ruchu Światło – Życie

Beata i Jan Górliccy – Para Diecezjalna Domowego Kościoła

Ks. Andrzej Waligórskii – Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła

Iwona Mróz - diakonia formacji diakonii i przedstawiciel oazy dorosłych

Piotr Wiktor – diakonia ewangelizacji

Ewa Boroń – diakonia modlitwy

Iwona Migas – diakonia muzyczna i liturgii

Paulina Toporek – diakonia życia

Sławomir Cedro – diakonia komunikowania społecznego, słowa i gospodarcza

Robert Rózga – diakonia wyzwolenia