LITURGIA GODZIN

CODZIENNA MODLITWA

LUDU BOŻEGO

BREWIARZ

 

Sobór Watykański II, w Konstytucji o liturgii świętej … wezwał kapłanów, zwłaszcza zatrudnionych w duszpasterstwie do gorliwej modlitwy: „Módlcie się nieustannie” Układ Liturgii godzin ma być uświęceniem dnia, tak „ aby w miarę możności Godziny odpowiadały porom dnia”.              

   Stefan Kard. Wyszyński.

 

            Kiedy modlitwa liturgiczna staje się rzeczywiście modlitwą osobistą, wtedy również bardziej się ujawniają więzy łączące liturgię z całym życiem chrześcijańskim. Jest ono bowiem przez dnie i noce jakby ciągłą liturgią, służbą w umiłowaniu Boga i bliźnich, udziałem w dziele Chrystusa, który swoim życiem i ofiarą uświęcił życie wszystkich ludzi.

            Liturgia godzin wyraża tę najgłębszą istotę życia chrześcijańskiego i dopomaga w jej urzeczywistnieniu. … Ci, którym Kościół nakazał sprawowanie Liturgii godzin, niech pobożnie i w całości ją odprawiają, starając się w miarę możności zachować zgodność Godzin oficjum z godzinami dnia.

                                                                                              Papież Paweł VI

 

            Celem Liturgii Godzin jest więc uświęcenie dnia i ludzkiej działalności. Jej układ ma przeto odpowiadać w miarę możności, przez poszczególne Godziny, odpowiednim chwilom dnia, z równoczesnym uwzględnieniem warunków życia współczesnego. Dlatego "dla rzeczywistego uświęcenia dnia i odmówienia z pożytkiem duchowym Godzin kanonicznych zaleca się zachowanie czasu najbardziej zbliżonego do właściwej pory tych Godzin".

           

Liturgia Godzin rozciąga na poszczególne pory dnia uwielbienie i dziękczynienie oraz wspomnienie tajemnic zbawienia, modlitwę błagalną i przedsmak niebiańskiej chwały dany nam w Eucharystii, będącej ośrodkiem i szczytem całego życia wspólnoty chrześcijańskiej.

            Liturgia Godzin najlepiej przygotowuje do owocnego sprawowania Eucharystii i ożywia odpowiednie usposobienie, jak wiarę, nadzieję, miłość, pobożność i ducha ofiary.

 

            Liturgia Godzin uświęca człowieka i wielbi Boga. Przez nią bowiem nawiązuje się dialog pomiędzy Bogiem i ludźmi, gdy "Bóg przemawia do swego ludu, a lud odpowiada Bogu śpiewem i modlitwą".

            Zbawcze słowo Boże zajmuje ważne miejsce w Liturgii Godzin i może ono przynieść jej uczestnikom obfite owoce uświęcenia. Z Pisma świętego bowiem wzięte są czytania; słowo Boga zawarte w psalmach śpiewa się przed Jego obliczem, a prośby, modlitwy i śpiewy przenika duch i natchnienie Pisma.

            Wiara uczestniczących karmi się nie tylko tym, "co zostało napisane dla naszego pouczenia" (Rz 15, 4), lecz także wtedy, gdy Kościół się modli i śpiewa, dusze wznoszą się ku Bogu w należnym Mu hołdzie i otrzymują od Niego obfitszą łaskę.

                        Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin

 

 

 

            Teksty powyższe zaczerpnąłem z pierwszego tomu Brewiarza wydanego w 1982 r.
Jest w nich wielka zachęta, aby uświęcać modlitwą wszystkie godziny dnia. Miałem to w myśli i pragnieniu gdy podejmowałem się opracowania Liturgii Godzin w wersji elektronicznej. Dobrze jest mieć przy sobie w każdej niemal chwili teksty brewiarza. Łatwiej wziąć do kieszeni Palma, lub telefon kom. niż „grubą” księgę Brewiarza.

 

Brewiarza elektroniczny jest w plikach *.pdb na program iSilo.

Program ten można ściągnąć za „drobną” opłatą ze strony http://isilo.com/

 

Ta Liturgia Godzin opracowana jest na wzór Brewiarza książkowego.

Każdy z okresów liturgicznych jest w trzech plikach:

1.      część podstawowa.

2.      o świętych.

3.      kompleta.

Aby dobrze połączyć poszczególne części należy znać układ poszczególnych godzin brewiarza i w przypadku wspomnień i świąt łączyć plik podstawowy z plikiem o świętych.

Po kilku dniach korzystania z tego opracowania będzie już bardzo prosto.

 

Życzę dobrej i owocnej modlitwy.

 ks. Stanisław.

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

I. Okres Zwykły:
    Aktualizacja 01.2015


1. Pliki
*.pdb
     część podstawowa   Okres_Zwykły.pdb
     o świętych               Ok_Zw_Swięta.pdb
     kompleta                 Ok_Zw_Kompleta.pdb         
2. Pliki
*.epub
     część podstawowa   Okres_Zwykły.epub
     o świętych               Ok_Zw_Swięta.epub
     kompleta                 Ok_Zw_Kompleta.epub
3. Pliki
*.mobi
     część podstawowa   Okres_Zwykły.mobi
     o świętych               Ok_Zw_Swięta.mobi
     kompleta                 Ok_Zw_Kompleta.mobi

II. Adwent i Okres Bożego Narodzenia:

Aktualizacja 11.2014


1. Pliki
*.pdb
     część podstawowa   Adwent Boze Nar.pdb
     o świętych               Adwent_Boże_Nar_Swieta .pdb
     kompleta                 Adwent Boze Nar. Kompleta.pdb        
2. Pliki
*.epub
     część podstawowa   Adwent_Boze_Nar .epub
     o świętych               Adwent_Boże_Nar_Swieta .epub
     kompleta                 Adwent_Boze Nar. Kompleta.epub
3. Pliki
*.mobi
     część podstawowa   Adwent_Boże_Nar.mobi
     o świętych               Adwent_Boże_Nar_Swieta.mobi
     kompleta                
Adwent_Boze_Nar_Kompleta.mobi

 

III. Wielki Post i Okres Wielkanocny

Aktualizacja 02.2015


1. Pliki
*.pdb
     część podstawowa   WPost_Wielkanoc.pdb
     o świętych               WP_Wielk_Swieta.pdb
     kompleta                 WP_Wielk_Kompleta.pdb   
2. Pliki
*.epub
     część podstawowa   WPost_Wielkanoc.epub
     o świętych               WP_Wielk_Swieta.epub
     kompleta                 WP_Wielk_Kompleta.epub
3. Pliki
*.mobi

     część podstawowa   WPost_Wielkanoc.mobi
     o świętych               WP_Wielk_Swieta.mobi
     kompleta                 WP_Wielk_Kompleta.mobi
    

Brewiarz elektroniczny jest w plikach *.pdb na program iSilo.
Program ten można ściągnąć za „drobną” opłatą ze strony http://isilo.com/
              
Ponieważ ostatnio dostaję wiele zapytań co do Brewiarza na tablet, lub czytnik eooków dokonałem także transferu na format *.epub
Na androidzie będzie potrzebny program: Aldiko.
na iPadzie - program iBooks /obydwa darmowe/.
Czytnik ebooków powinien mieć możliwość obsługi hiper łączy, ale nie wszystkie to mają.

W przygotowaniu dodatki, części wspólne i wspomnienia dowolne.

 

adres korespondencji: anawim@ki.onet.pl